Vi har arrangert vår første helsepersonellweekend

– Jeg synes helgen var fantastisk. Rett og slett vanskelig å beskrive. Det var så fint at det bare må oppleves. Programmet var variert, og innholdet ga meg verktøy og inspirasjon i videre arbeid med sårbare mennesker. Jeg føler meg priviligert som fikk oppleve dette, sier Annika Kjernåsen, når hun oppsummerer vår første helsepersonellweekend.

De siste årene har Foreningen for barnepalliasjon utviklet et nært og godt samarbeid med Stange kommune. Vi har arrangert fagdager, workshops og kurs om barnepalliasjon og ventesorg, i tillegg til løpende dialog og utveksling av erfaringer.

Dette samarbeidet har nå også resultert i et helt nytt tilbud, nemlig en egen weekend for helsepersonell. Etter to «koronautsettelser» ble pilotprosjektet endelig gjennomført i Kristiansand 19. – 21. november.

Ventesorgweekender, og senere oppfølgingsweekend, har de siste årene blitt en hjørnestein i FFBs tilbud og støtte til foreldre med alvorlig syke barn.

Det var etter en slik oppfølgingsweekend for foreldre i 2019 at Anita Saugen, avdelingsleder i Stange kommune, kom med følgende forslag: – En slik helg burde de ansatte også ha!

Generelsekretær i FFB, Natasha Pedersen, tente umiddelbart på ideen.

– Både de syke barna og familiene deres fortjener den aller beste støtten og omsorgen, uavhengig av hvor i landet de bor. Hensikten med en helsepersonellweekend er å bidra med mer praktisk kunnskap om ventesorg og barnepalliasjon, samtidig som fokus rettes mot teamarbeid, selvledelse og selvinnsikt, sier Pedersen og fortsetter:

– På den måten kan vi bidra til å trygge og styrke helsepersonell som har ansvar for alvorlig syke barn, og bidra til kompetanseheving ut i kommunene.

Vil du lese hele oppsummeringen – og se bildene – fra vår første gjennomførte helsepersonellweekend?

Klikk deg inn på barnepalliasjon.no her.