Sponsor

Andreas Hus trenger i tillegg til mange andre ting også viktige sponsorer og støttepartnere! Som sponsor vil din bedrift være med på oppbyggningen av Andreas Hus, Norges første barnehospice.

Andreas Hus er politisk-, livssyns- og diagnosenøytral. Organisasjonens medlemmer består av helsepersonell, pårørende, bedrifter og andre interesserte.
Vår jobb er i høyeste grad basert på frivillighet, selv om vi mottar øremerkede midler over statsbudsjettet. Vi søker derfor personer og bedrifter som ønsker å støtte arbeidet og utbyggingen av Andreas Hus.

Fyll ut skjema eller kontakt oss på telefon 991 62 223.