Pre og perinatal palliasjon

Utviklingen av avansert fostermedisin fører til ny behandling og omsorg, som på fagspråk kalles perinatal palliasjon.

Perinatal palliasjon, er en innovativ omsorgsmodell som støtter foreldre i tilfeller der det blir påvist at fosteret har en livstruende eller livsbegrensende tilstand. Dette er et tilbud til hele familien fra diagnosen stilles; både før, under og etter fødselen. Omsorgsmodellen kan lett inkorporeres i standard omsorg og fødselsplanlegging. Det er en praktisk og løsningsorientert respons til en utfordrende situasjon som avansert fosterdiagnostikk medbringer.

Perinatal hospice, hospice i mors liv, er en tankemodell mer enn et sted, og baserer seg på hospicefilosofiens verdier. Mens perinatal palliasjon inkluderer flere medisinske tiltak, er hospice i mors liv en tankemodell basert på støttetiltak. Begge modellene passer inn i WHO sin beskrivelse av palliasjon.

Vi jobber for å styrke og øke oppmerksomheten og omsorgen til foreldre som får påvist alvorlige tilstander og sykdommer ved svangerskapet. Vi samarbeider med Nasjonalt senter for fostermedisin. Perinatal palliasjon er for alle som får påvist alvorlige tilstander hos fosteret. Den setter ikke synene om for eller imot abort opp mot hverandre.

Vi jobber for å styrke og øke oppmerksomheten og omsorgen til foreldre som får påvist alvorlige tilstander og sykdommer ved svangerskapet.