Om Andreas hus

Norges første barnehospice.

Andreas hus er Norges første barnehospice. Andreas hus blir et tilrettelagt lindrende omsorgs- og avlastningstilbud for alvorlig syke og døende barn, og deres familier.

Andreas hus skal være et tilbud for barn med livstruende og livsbegrensende tilstander uavhengig av diagnose, og som følger opp og tar vare på foreldre, søsken og den utvidede familien gjennom hele barnets sykdomsperiode – fra dager, måneder og år, også når barnet dør og tiden etterpå.

Andreas hus skal gi et helhetlig døgntilbud for familiene, som tilpasses til de ulike og unike behovene hver familie har. Våre tilbud inkluderer blant annet familieopphold, ventesorgweekend, helgesamlinger, informasjon og veiledning for alle berørte. Andreas hus vil også fungere som støtte for familien dersom barnet er hjemme. Målet er å styrke alvorlig syke barn og deres familier gjennom å bidra til økt livskvalitet, der fokus på liv, lek og mestring står sentralt.

Andreas hus vil ta imot familier fra hele landet fra februar 2023.

Omgivelsene på og omkring Andreas hus vil være minst mulig sykehuspreget. Huset har arkitektur, interiør, estetikk og et personale som styrker verdighet og respekt, lindrer lidelse, og gir veiledning, trøst og støtte i prosessen frem mot døden og i tiden etterpå.

Et barnehospice gir tjenester til familier fra alle trosretninger, kulturer og med ulik etnisk bakgrunn. Vi forstår at alle familier er ulike, og legger stor vekt på å respektere betydningen av familienes ulike behov. Tjenestene i et barnehospice har som mål å forbedre og styrke familiene i en vanskelig og krevende tid. Tjenestene som gis skal være fleksible, praktiske og støttende underveis i sykdomsforløpet, og i tiden etter.

Det er Foreningen for barnepalliasjon (FFB) som står bak Andreas hus. FFB er en landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for å fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge.

Andreas hus ligger på Egsjordet i Kristiansand. Ett av FFBs langsiktige mål er å bygge barnehospice flere steder i landet.