Vår filosofi og våre verdier (Hospicefilosofien)

Gjennom Andreas hus er målet vårt å fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at alvorlig syke og døende barn – sammen med sine familier kan fullføre livet på en trygg og verdig måte – uansett hvor mange dager eller år det er igjen å leve. Vårt fokus er på livet, men vi skal også omfavne familier som ønsker å ha barnehospicet som en ramme rundt avslutningen.

Noen av familiene med alvorlig syke barn kommer til å oppleve at barna dør tidlig, mens andre familier vil oppleve at barnets helse svekkes over år. I de fleste tilfeller faller fulltidspleie og omsorg på foreldre – 24 timer i døgnet, syv dager i uka.

Hospice (lat. hospitium) betyr «gjestehus» eller «hvilested på reisen», og hospicefilosofien er tuftet på tre viktige prinsipper: Åpen dør, villige hender og varme hjerter.

Hospice-tjenester for barn er holistisk og svært familieorientert i sin tilnærming.
Barnehospice gir spesialisert barnepalliasjon – behandling og omsorg for barn og unge med livsbegrensende sykdom og tilstander – gjennom et bredt spekter av tjenester. Tilbudet sikres av et høykompetent tverrfaglig team spesialisert på nettopp denne typen omsorg.

Andreas hus er bygget på disse verdiene og tankene. Huset skal være er et hjem utenfor hjemmet for de syke barna og familiene deres. En avlastning og en støtte. Et sted for å hente seg inn, et sted for påfyll – og et sted for å føle både varme, trygghet og nærhet.

Vårt fokus er på livet, men vi skal også omfavne familier som ønsker å ha barnehospicet som en ramme rundt avslutningen.