Et helhetlig tilbud

Mange pårørende til alvorlig syke og døende barn opplever krise, stress, sorg, hjelpeløshet og frustrasjon. I barnepalliasjon handler det like mye om å gi hjelp og støtte til pårørende; foreldre, søsken og den utvidede familien.

Alvorlig syke og døende barn og unge er ofte isolert i et sterilt og sykehuspreget miljø med fokus på akutt behandling, med lite tid til omsorg og helhetlig familiefokus. I Norge har over 6000 barn en alvorlig livsforkortende sykdom, og langt flere er pårørende. Andreas Hus skal være et hjem utenfor hjemmet for disse familiene. Et sted å følge opp og ta vare på foreldre og søsken gjennom hele sykdomsperioden som kan vare fra dager, måneder og år – også når barnet dør og tiden etterpå.

Omgivelsene i et barnehospice er minst mulig sykehuspreget med stor vekt på sorgstøtte og livskvalitet. Arkitektur, interiør og estetikk og en adferd hos personalet, som styrker verdighet og respekt, lindrer lidelse, og gir trøst og støtte i prosessen frem mot døden og i etterkant. Tjenestene som barnehospice gir, er til familier fra alle trosretninger, kulturer og etnisk bakgrunn, og man legger vekt og respektere betydningen av familienes religiøse skikker og kulturelle behov som er avgjørende for det daglige livet til hver familie.

"DITT SISTE ØYEBLIKK BØR BETY LIKE MYE SOM DITT FØRSTE"

-MARIE CURIE.

Tjenestene til barnehospicet er dedikert til å forbedre livskvaliteten for barn og unge som som er alvorlig syke eller døende, og deres familier. De gir fleksibel, praktisk og gratis support hjemme og i barnehospicet, til hele familien inkludert søsken, ofte over mange år, og på ulike stadium av barnets eller ungdommens sykdom. Dette inkluderer korte pauser og aktiviteter på dagtid slik at familier får en pause; hjelpe til kontroll av smerte eller andre plagsomme symptomer, og støtte for familiemedlemmer inkludert brødre og søstre.

Når barnet eller ungdommen dør, tilbyr barnehospicet terminalpleie og sorgstøtte så lenge det er nødvendig, for å hjelpe familier og venner. Et barnehospice kan også gi både døgn- og dagtilbud og avlastning for bare ungdommen eller barnet alene – og fungere som et støtteteam om barnet er i hjemmet.